Uznanie kwalifikacji zawodowych aplikacji

Po ukończeniu wstępnego egzaminu w Wyszukiwarce rozpoznań, wiesz, w którym ośrodku egzaminacyjnym musisz ubiegać się o swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym masz kwalifikacje zawodowe uznawane za specjalistę.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o uznanie?

  • Tabelaryczny Curriculum Vitae - Wykaz ukończonych szkoleń i doświadczenia zawodowego
  • Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Dowód kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą (certyfikat szkolenia)
  • Dowód odpowiedniego doświadczenia zawodowego w zawodzie
  • Inne kwalifikacje, takie jak dalsze kształcenie w zawodzie
  • Dowód, że wnioskodawca chce pracować w Niemczech (np. Życiorys zawarty lub mający już kontakt z pracodawcą)
  • nieformalne oświadczenie, że jak dotąd nie złożono wniosku o uznanie / kontrolę równoważności

Co jeszcze należy złożyć i gdzie?

Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki przez urzędowych tłumaczy i przesłane do właściwego urzędu ds. Uznawania z Wyszukiwarki ustaleń jako uwierzytelnione kopie na piśmie pocztą lub e-mailem.

Wskazówka!

W późniejszej aplikacji wizowej potrzebujesz ponownie przetłumaczonych i certyfikowanych dokumentów.