Zaloguj

Uznanie kwalifikacji zawodowych aplikacji

Krok 2: Uznanie = kontrola równoważności

Po przeprowadzeniu wstępnego egzaminu w narzędziu uznającym wiesz już, w którym organie uznającym musisz uznać swoje kwalifikacje zawodowe za specjalistę.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o uznanie?

  • CV w formie tabelarycznej - Lista ukończonych szkoleń i zatrudnienia
  • dowód tożsamości (Dowód osobisty lub paszport)
  • dowód o nabytych za granicą kwalifikacje zawodowe (Certyfikat Training)
  • dowód o istotnych Doświadczenie w zawodzie
  • Inny Kwalifikacje takie jak dalszy rozwój w zawodzie
  • Dowód woli do pracy (że wnioskodawca chce pracować w Niemczech)
    (np. CV w DB lub kontakt z niemieckimi pracodawcami)
  • nieformalne oświadczenie, że jak dotąd nie złożono wniosku o uznanie / kontrolę równoważności

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych w języku niemieckim?

Zasadniczo do wniosku należy dołączyć dokumenty przetłumaczone na język niemiecki. W tym celu wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki przez oficjalnych tłumaczy i przekazane do odpowiedzialnego organu uznającego z wyszukiwarki uznania jako poświadczone kopie na piśmie pocztą lub pocztą elektroniczną.

Jeśli ktoś w odpowiedzialnym biurze rozpoznawczym mówi w Twoim języku, tłumaczenie może nie być konieczne. Zapytaj swojego odpowiedzialnego organu uznającego z wyszukiwarki uznania.

Zwróć uwagę na uznanie kwalifikacji zawodowychInformacje na temat uznania zawodowego:
W przypadku niepewności warto skorzystać z porad innych centrów porad. Jeśli masz „WŁAŚCIWE BIURO DO WNIOSKU” w wyszukiwarce uznania dla swojego zawodu, możesz skontaktować się bezpośrednio z IHK FOSA lub AHK telefonicznie lub e-mailem, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wniosku lub procedury.

Tutaj znajdziesz przegląd AHK - Niemiecka Izba Handlowa za Granicą w ich ojczyźnie!

IHK FOSA - Ulmenstrasse 52g - 90443 Norymberga
Tel +49 (0) 911 81506-0
Fax+49 (0)911 81506-100
info@ihk-fosa.de

Porada telefoniczna:
Od poniedziałku do czwartku:
od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00
Piątek: od 9:00 do 14:00

Krok 3 = Jeśli nadal szukasz pracy w Niemczech! 

Ważna uwaga:
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych - Jobs-in-Germany.netPrzed złożeniem wniosku o tłumaczenie należy zapytać właściwy urząd rozpoznający, czy tłumaczenia są akceptowane przez tłumacza przysięgłego za granicą. Niektóre właściwe organy akceptują tylko tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych, którzy są publicznie mianowani w Niemczech.