Zaloguj

Nie obywatele UE

Jesteś obywatelem innego kraju spoza UE i chcesz pracować i mieszkać w Niemczech? Zasady dotyczące twojego pobytu i zatrudnienia zależą od twoich kwalifikacji. Wybierz kwalifikacje zawodowe

AKADEMICKIE I AKADEMICKIE - NIEBIESKA MAPA UE
Jeśli masz niemiecki lub uznany zagraniczny dyplom uniwersytecki lub porównywalny dyplom uniwersytecki, możesz otrzymać jedną niebieską kartę UE.
Tutaj do warunków dla niebieskiej karty UE

DLA PROFESJONALISTÓW Z KSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM
Jako pracownik spoza UE ukończyłeś szkolenie z uznanymi kwalifikacjami zagranicznego specjalisty, a następnie możesz uzyskać wizę poszukiwania pracy lub wizę do pracy.
Tutaj do wymagań

Podziel się na