W przypadku wnioskodawców

Planujesz pracę i mieszkasz w Niemczech?
Zasady dotyczące pobytu i zatrudnienia zależą od kraju, z którego pochodzisz i posiadanych kwalifikacji.

Jeśli chcesz pracować w Niemczech, musisz mieć określone wymagania i ubiegać się o wizę z pozwoleniem na pobyt z niemieckiej misji za granicą w swoim kraju. Tytuł ten jest zwykle ograniczony w czasie i przyznawany na określony cel, na przykład na zarobkowe zatrudnienie lub poszukiwanie pracy. To, czy możesz pracować w Niemczech, tzn. Otrzymać "zezwolenie na pobyt w celu pracy zarobkowej", zależy od tego, jakie kwalifikacje przyniesiesz. Osoby niebędące pracownikami akademickimi z państw trzecich mogą podejmować zatrudnienie w Niemczech z uznanymi kwalifikacjami zawodowymi i pod pewnymi warunkami. Oprócz ofert pracy znajdziesz najważniejsze informacje w naszym portalu. Dla wysoko wykwalifikowanych naukowców i samozatrudnionych istnieje Niebieska Karta UE, która ułatwia imigrację.

Tutaj dla obywateli UE - Tutaj dla obywateli spoza UE